Dec. 2006 – Erhvervsinvest sælger Roshield A/S

Roshield A/S er solgt til den hollandske koncern TenCate. Roshield er den første porteføljevirksomhed, som investeringsselskabet Erhvervsinvest har udviklet og modnet til salg.

Investeringsselskabet Erhvervsinvest har solgt Odense-virksomheden Roshield A/S til den hollandske koncern TenCate for EUR 34,7 mio. (DKK 258 mio.). Salget, der giver investorerne i Roshield et meget tilfredsstillende afkast, er betinget af de danske myndigheders godkendelse.

Baggrunden for Roshields massive vækst er en intensiv professionalisering af virksomheden, som drives gennem et tæt samarbejde mellem virksomhedens ledelse, bestyrelsen og Erhvervsinvest. Værdiskabelsen i Roshield er blandt andet sket gennem lancering af nye produkter på både nye markeder og inden for nye
segmenter.

– Vi er bestemt ikke kommet sovende til succesen. Der er ydet en enorm indsats for at udvikle Roshield gennem de seneste år. Og alle har trukket på samme hammel for at sikre væksten, siger Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør i Erhvervsinvest. Han fremhæver Erhvervsinvests tilførsel af forretningsmæssig indsigt og kapital som væsentlige årsager til Roshields massive vækst.

-Når vi går ind i et samarbejde om at udvikle en virksomhed, så starter vi med at opstille en ambitiøs vækstplan. Det gjorde vi også med Roshield, og den er realiseret til punkt og prikke af virksomhedens dygtige ledelse, medarbejdere og bestyrelse. Samtidig har vi set det som vores fornemste opgave at få rejst det nødvendige finansieringsgrundlag til hurtige og effektive kapacitetsudvidelser. Det er opskriften på det gode resultat, siger Thomas Marstrand.

Roshield er den førende danske virksomhed inden for udvikling, design, produktion og salg af ballistisk beskyttelse til køretøjer, skibe, fly og personel. Virksomheden, der har kunder inden for forsvarsmaterielindustrien i en række lande, kommer nu til at indgå som datterselskab i TenCate Aerospace & Armour Composites Group.

– TenCate er den helt rigtige strategiske køber af Roshield. Kombinationen af de to selskaber skaber positive synergier og endnu flere nye markedsmuligheder. Så vi kan tage afsked med et spændende selskab i en sund udvikling og med særdeles gode fremtidsudsigter, siger Thomas Marstrand.

Efter salget har Erhvervsinvest nu fire selskaber i porteføljen: Vikima Seed A/S, Ellegaard A/S, Krøger A/S og Elite Gaming A/S / Spilorama A/S. Det er ambitionen at disse selskaber i løbet af de kommende år også skal modnes til salg.

Print version
PDF

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.