Dec. 2012 – Erhvervsinvest sælger sine aktier i Elite Gaming til Danske Spil

Erhvervsinvest har solgt sin aktiepost på 50,1% i Elite Gaming til sin medkontrollerende partner Danske Spil, der efter transaktionen opnår en ejerandel på 100% og går fra fælles- til enekontrol over selskabet. Elite Gaming blev skabt gennem opkøb og sammenlægning af Elite Gaming og Dansk Automatspil i 2011.

Elite Gaming, der omsætter for cirka MDKK 550 og genererer et EBITDA på MDKK 80, er i dag en væsentlig aktør på markedet for opstilling af landbaserede, gevinstgivende automater.

Transaktionen er betinget af godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Administrerende direktør i Danske Spil, H.C. Madsen udtaler: ”Vi glæder os til at få Elite Gaming med som et fuldgyldigt medlem af Danske Spil koncernen. Vi etablerede os med succes på markedet for gevinstgivende
spilleautomater, da lovgivningen blev ændret i 2001, og vi valgte for godt et år siden at lave det fælles selskab med Elite Gaming for at skabe en større aktør på spilleautomatmarkedet i Danmark og realisere synergier. Og det er i høj grad lykkedes, så muligheden for at få fuldt udbytte heraf gennem overtagelse af hele selskabet ser vi som en klar fordel.”

Administrerende direktør i Elite Gaming, Claus Bødker udtaler: ”Det har været en stor fornøjelse at arbejde det seneste år med sammenlægningen af de to største aktører på det danske marked for gevinstgivende automater, og jeg er sikker på, at Danske Spil vil videreføre selskabet og få udbytte af den forretning, som er skabt.”

Managing partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand udtaler: ”Vi er tilfredse med den udvikling Elite Gaming har været igennem – fra en lille regional virksomhed med en indtjening på MDKK 8 til en virksomhed med en indtjening på MDKK 80. Vi er glade for og stolte over at vores partner Danske Spil har ønsket at erhverve og få udbyttet af hele virksomheden.”

Print version
PDF

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danske Spil A/S:
H. C. Madsen, Adm. direktør
Telefon: 36 72 00 11 eller 24 22 21 00

Elite Gaming A/S:
Claus Bødker, Adm. direktør
Telefon: 70 26 47 11 eller 40 21 87 67

Erhvervsinvest Management A/S:
Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.