Jan. 2014 – Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i den ledende nordiske leverandør af laboratorieudstyr

Scanbur leverer laboratorieudstyr og forbrugsartikler til laboratorier på bl.a. biomedicinske universiteter og pharmaceutiske virksomheder i Norden. Produktsortimentet omfatter både agentur- og egne produkter, hvor sidstnævnte udvikles og produceres ved hovedkontoret i Karlslunde.

Selskabets ejer og direktør Henrik Møllegaard har efter et positivt forhandlingsforløb overdraget aktiemajoriteten i Scanbur til Erhvervsinvest med henblik på at få tilført kompetencer til gennemførelse af en internationaliserings- og opkøbsstrategi.

Henrik Møllegaard overtog i 2001 Scanbur fra sine forældre, der havde grundlagt selskabet i 1968.

Henrik Møllegaard ønsker at indgå i et partnerskab med Erhvervsinvest og fortsætter således som administrerende direktør og medaktionær i Scanbur.

Scanbur opererer på et attraktivt marked med en stærk underliggende vækst og står godt positioneret til at udnytte opkøbsmuligheder i et fragmenteret europæisk marked for forbrugsartikler på laboratorier.

Henrik Møllegaard, der ser frem til partnerskabet med Erhvervsinvest udtaler:

”Jeg er sikker på, at jeg i Erhvervsinvest har fundet den rigtige partner til at videreudvikle og internationalisere Scanbur – samt udnytte de mange muligheder og det store potentiale, der eksisterer på Scanburs markeder.”

Direktør og Managing Partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand, udtaler:

”Scanbur er en yderst veldreven virksomhed og opererer i en attraktiv niche, der forventes at vokse betydeligt de kommende år. Vi ser frem til at bygge videre på det stærke fundament og vil tage del i den fortsatte værdiskabelse sammen med Henrik Møllegaard, bestyrelsen og selskabets medarbejdere.”

I 2013 forventer Scanbur at realisere en trecifret mio. omsætning.

Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, AP Pension, Fagbevægelsens Erhvervsinvestering, Spar Nord Bank, PFA, CW Obel og Dansk Vækst Kapital

Print version
PDF

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Administrerende direktør Henrik Møllegaard, Scanbur
Telefon: 21 45 35 64

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26