Maj 2005 – Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i Ellegaard A/S

Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i Ellegaard A/S

Erhvervsinvest har i dag, i forbindelse med et generationsskifte, indgået aftale med Ellegaard Holding A/S (ejet af familien Ellegaard) om at erhverve deres aktier i Ellegaard A/S. Erhvervelsen sker gennem Ellegaard Investment A/S, der ejes af Erhvervsinvest (60%), Ellegaard Holding A/S (30%) og ledelse og nøglemedarbejdere (10%).

Ellegaard A/S (www.ellepot.dk) er en veletableret og førende virksomhed inden for udvikling, produktion, salg og leasing af substratpottemaskiner og salg af substratpotter på globalt plan. Ellegaard A/S yder tillige service på maskinerne og sælger reservedele og tilbehør såsom papir og bakker. Ellegaard A/S havde i regnskabsåret 2003/2004 – der sluttede den 30. juni – en bruttofortjeneste på DKK 25,1 mio. og et resultat efter skat på DKK 5,3 mio. kr. Mere end 95% af Ellegaards salg sker til eksport til lande fordelt over hele verden.

Den nye ejerkreds vil aktivt bidrage til en fortsat lønsom vækststrategi – i denne forbindelse er der sammensat en ny bestyrelse bestående af: Jesper B. Rasmussen (formand) adm. direktør i KVM Industrimaskiner A/S, Niels Alsted direktør i Biomar A/S, Øjvind Ellegaard udviklingsdirektør i Ellegaard A/S, Merethe Ellegaard direktør i Ellegaard Holding A/S og Thomas Marstrand direktør og senior partner i Erhvervsinvest Management A/S.

Ellegaard A/S
Ellegaard A/S blev grundlagt af familien Ellegaard i 1989, og året efter blev Ellegaards viden og metode til fremstilling af substratpottemaskiner patenteret, hvilket har medført en kraftig vækst i såvel omsætning som indtjening. Virksomheden er beliggende i Esbjerg og råder over et moderne produktionsanlæg. Ellegaard A/S har et datterselskab i Holland og aftaler med flere forskellige agenter til at varetaget salget i udlandet. Kundekredsen består hovedsageligt af store potteproducenter og gartnerier. Virksomheden har i alt 44 medarbejdere.

Videre udvikling af Ellegaard A/S
Direktør og senior partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand udtaler : ”Vi ser frem til at skulle bidrage til Ellegaard A/S’ fortsatte udvikling. Ellegaard A/S har et betydeligt potentiale til yderligere organisk vækst. Der vil nu være yderligere kompetencer og kapital til rådighed for den fortsatte ekspansion af virksomheden” .

Udviklingsdirektør i Ellegaard A/S, Øjvind Ellegaard udtaler: ”Det har været vigtigt for mig og min familie – som har stiftet virksomheden – at afhænde virksomheden til en investor, som via sit koncept kan videreudvikle virksomheden i et hastigere tempo, end vi selv er i stand til. Vi ser Erhvervsinvest som den rette ejer og katalysator for den vækststrategi, som nu skal implementeres”.

Substratpotter
Substratpotter er et formeringssystem, bestående af voksemediet spagnum og biologisk nedbrydeligt papir. Potterne produceres med den ønskede spagnum, og sammen med det nedbrydelige papir, der omkranser potten, sikrer dette de optimale vækstbetingelser for frø og stiklinge.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest Management A/S
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

Øjvind Ellegaard, Udviklingsdirektør, Ellegaard A/S
Telefon: 40 73 40 22

Om Erhvervsinvest
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.

Erhvervsinvests øvrige investeringer
Vikima Seed A/S – Danmarks førende producent af grøntssagsfrø – gennemført august 2004.