Aug. 2004 – Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i Vikima Seed A/S i forbindelse med generationsskifte

Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i Vikima Seed A/S i forbindelse med generationsskifte

Erhvervsinvest har i dag, i forbindelse med et generationsskifte, indgået aftale med de 3 stiftere af Vikima Seed A/S (Vikima)og Takii & Company Ltd. Japan om at erhverve deres aktier i Vikima. Erhvervelsen sker gennem Vikima Holding A/S, der ejes af Erhvervsinvest (62%) og Takii & Company Ltd. (38%).

Vikima er Danmarks førende producent af grøntsagsfrø og havde i regnskabsåret 2003/2004 – der sluttede den 30. juni – et bruttoresultat på DKK 25,2 mio. og et resultat efter skat på DKK 6,4 mio. Mere end 95% af Vikimas salg sker til eksport til mere end 30 forskellige lande.

Den nye ejerkreds vil aktivt bidrage til en fortsat lønsom vækststrategi – i denne forbindelse er der sammensat en ny bestyrelse bestående af: Kim Bundegaard (formand) vicepræsident Novo Nordisk A/S, Niels Alsted direktør i Biomar A/S, Dinichi Takii præsident i Takii & Company Ltd., Kazuo Hatsuda executive director i Takii & Company Ltd. og Thomas Marstrand direktør og seniorpartner i Erhvervsinvest Management A/S.

Vikima Seed A/S
Vikima er stiftet af Manfred Johansen, Palle Sørensen og Jens Davidsen i 1983. Virksomheden er beliggende i Holeby på Lolland og råder over et moderne produktionsapparat til håndtering af grøntsagsfrø. Vikima har også et fransk datterselskab, der varetager produktion af de grøntsags­frø, der bedst dyrkes i den sydlige del af Europa. Vikima har i alt 28 fuldtidsansatte medarbejdere, men beskæftiger i højsæsonen et større antal medarbejdere. Vikima er siden etableringen vokset væsentligt under skyldig hensyntagen til de økonomiske resultater.

Videreudvikling af Vikima
Direktør og senior partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand , udtaler: ”Vi ser frem til at skulle bidrage til Vikimas fortsatte udvikling. Vikima har et betydeligt potentiale til yderligere vækst, såvel organisk som ved tilkøb. Der vil nu være yderligere kompetencer og kapital til rådighed for den fortsatte ekspansion af virksomheden.”

Adm. direktør i Vikima Seed A/S Jens Davidsen udtaler: ”Det har været vigtigt for stifterne af Vikima at afhænde virksomheden til en investor som via sit koncept kan videreudvikle virksomhe­den i et hastigere tempo, end vi selv er i stand til. Vi ser Erhvervsinvest som den optimale ejer og katalysator for den vækststrategi, som nu skal implementeres”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

Jens Davidsen, Adm. direktør, Vikima Seed A/S
Telefon: 54 60 70 10 eller 40 97 34 99

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.