Mar. 2013 – Erhvervsinvest sælger Ellegaard A/S til Capidea

Capidea og ledelsen erhverver Ellegaard A/S

Den danske kapitalfond, Capidea, har den 6. marts 2013 via Ellegaard Investment I ApS erhvervet

aktiemajoriteten i Ellegaard A/S i Esbjerg. Sælgerne er den danske kapitalfond, Erhvervsinvest,

medlemmer af bestyrelsen samt ledelsen i Ellegaard A/S. Den administrerende direktør, Lars Steen

Pedersen, fortsætter som CEO og medejer af virksomheden.

 

Lars Steen Pedersen udtaler:

”Ellegaard har gennem de sidste 20 år opbygget en stabil og stadigt voksende global kundegruppe, til

sit Ellepotsystem. Ellegaard ønsker fortsat at vokse internationalt, og vi mener, at vi i Capidea har

fundet en stærk samarbejdspartner til den fortsatte vækststrategi”.

 

Partner i Capidea, Nicolai Jungersen, udtaler:

”Ellegaard har en stærk forretningsmodel, som en af de ledende leverandører af dyrkningssystemer til

gartnerier, grøntsagsproducenter og skovdriftsvirksomheder over hele verden. Ellepotsystemet giver

planteavleren en række fordele, som forøger både effektiviteten og udbyttet af planteproduktionen.

Vi investerer i fuld tillid til den vækststrategi, som Lars og hans team har præsenteret os for ”.

 

Managing Partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand, udtaler:

”Vi er tilfredse med den positive udvikling, som Ellegaard har været igennem siden, vi sammen med

ledelsen erhvervede Ellegaard i 2005. I de senere år er Ellepotsystemet blevet introduceret til nye

kundesegmenter, og virksomheden har gennem udvikling af nye maskiner og systemer oplevet en

betydelig omsætnings- og indtjeningsvækst. Vi har tillid til, at Capidea og ledelsen vil fortsætte den

gode udvikling af Ellegaard”.

 

Handelsbanken Capital Markets har været finansiel rådgiver for sælgerne af Ellegaard.

 

Om Ellegaard

Ellegaard udvikler, producerer og sælger dyrkningssystemer til primært prydplante- og

grøntsagsgartnerier samt skovvirksomheder. Ellegaards egenudviklede system, Ellepot, sikrer en

hurtigere, kraftigere og mere ensartet spiring af planterne samtidigt med, at planteavleren opnår

betydelige effektiviseringsgevinster og øget fleksibilitet i sin produktion. Virksomheden sælger sine

systemer globalt og kun ca. 3% af omsætningen genereres i Danmark.

 

Virksomheden er beliggende i Esbjerg og har i alt 36 ansatte. Ellegaards salg varetages dels af

virksomhedens egen salgsstyrke, dels af distributører og agenter på visse internationale markeder.

 

For yderligere oplysninger om Ellegaard henvises til hjemmesiden: www.ellepot.dk.

 

Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige

mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i

november 2006 og har kapitaltilsagn for i alt DKK 1,5 mia fordelt på to fonde.

 

Ud over institutionelle investorer omfatter investorkredsen en række veldrevne virksomheder og

dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk.

 

Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution og service. Capidea har

foretaget investeringer i 9 virksomheder med en samlet omsætning på ca. DKK 3,7 mia.

 

Læs mere om Capidea på www.capidea.dk.

 

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest’s investeringsfokus er mindre og mellemstore danske virksomheder, som er veldrevne

og med potentiale til yderligere vækst både organisk og uorganisk. Erhvervsinvest investerer

fortrinsvist indenfor fremstillings- og servicesektoren.

 

Erhvervsinvest har til dato foretaget 15 direkte-investeringer, hertil foretaget 10 tilkøb, og afhændet

8 af porteføljeselskaberne. Med salget af Ellegaard, er den sidste investering i Fond I realiseret.

 

Erhvervsinvest har siden etablering i 2004 rejst to fonde – og en tredje undervejs.

 

Læs mere om Erhvervsinvest på www.erhvervsinvest.dk.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Ellegaard A/S

Lars Steen Pedersen, CEO

Mail: lsp@ellepot.dk

Telefon: + 45 7614 7676

 

Capidea Management ApS

Nicolai Jungersen, Partner

Mail: unj@capidea.dk

Telefon: +45 3338 6800

 

Erhvervsinvest Management A/S

Thomas Marstrand, Managing Partner

Mail: tm@erhvervsinvest.dk

Telefon: +45 2165 9326

cialis