Feb. 2018 – Erhvervsinvest erhverver Roblon Engineering

Roblon skærper fokus på forretningssegmentet Industrial Fiber

Koncernen annoncerede i efteråret 2016 en fem års strategiplan for Roblons to forretningssegmenter: Industrial Fiber og Engineering. Koncernen har i 2016/17 gennemført en række strategiske tiltag, herunder opkøb og etablering af virksomhed i USA i forretningssegmentet Industrial Fiber, hvor der i samme periode er identificeret yderligere markedsmuligheder. For at styrke forankring og ekspansion i Industrial Fiber har Roblon dags dato indgået aftale om salg af den største del af forretningssegmentet Engineering til Erhvervsinvest og ledelsen af Roblon Engineering Lars Munch Antonsen og Jesper Krarup Nielsen. Ifølge aftalen sker afslutning af transaktionen den 14. marts 2018.

Ved dette frasalg vil ledelsesressourcer og kapital frigøres, hvilket skal investeres i Roblons fremtidige kerneforretning Industrial Fiber.

Den største del af Roblon Engineering består af salg og produktion af tovværksmaskiner, twistere og windere, hvor koncernen gennem en lang årrække har opbygget et stærkt og anerkendt brand i tovværksindustrien. Roblon betragtes som en af markedslederne i tovværksindustrien. Ud af en samlet omsætning i Roblon Engineering i 2016/17 på 100,2 mDKK omsatte denne del 85,9 mDKK. De samlede aktiver i forretningssegmentet Roblon Engineering per 31. oktober 2017 udgjorde 76,5 mDKK.

Den anden og mindre del af Roblon Engineering, salg og produktion af produktionsudstyr til den fiberoptiske kabelindustri, ser ledelsen strategiske fordele ved at bevare under koncernens ejerskab. Roblon vil yderligere satse på – som den eneste i verden- at kunne tilbyde både produktionsudstyr og kabelmaterialer til producenter af fiberoptiske kabler. Denne industri har i de seneste år været i kraftig global vækst, og det forventes at fortsætte i de kommende år. Ud af en samlet omsætning i Roblon Engineering i 2016/17 på 100,2 mDKK omsatte denne del 14,3 mDKK.

Køber overtager som led i handlen samtlige forretningsmæssige aktiviteter tilknyttet salg og produktion af tovværksmaskiner, twistere og windere. Endvidere overtages nettoaktiver tilknyttet det frasolgte, herunder bygninger i Sæby, tekniske anlæg og arbejdskapital. Der medfølger 57 medarbejdere, som alle får ansættelse hos køber. Der er desuden indgået aftale om sourcing af kabelmaskiner og administrative serviceaftaler i en overgangsperiode.

Den nye ejer sigter mod at videreudvikle den tilkøbte forretning og konsolidere sin førerposition i tovværksindustrien.

Salgsværdien på gældfri basis der tilgår Roblon er 64 mDKK og som følge af transaktionen forventer Roblon et nettoprovenue fra salget efter afholdelse af transaktionsomkostninger i niveauet 10 mDKK, som vil blive rapporteret under resultat af ophørende aktiviteter.

Ledelsens forventninger til 2017/18
Den 19. december 2017 udsendte Roblon meddelelse om forventninger til regnskabsåret 2017/18. Her forventede ledelsen en omsætning i niveauet 330 mDKK og et resultat før skat i niveauet 33 mDKK. Som konsekvens af ovenstående meddelelse om frasalg forventer ledelsen en omsætning for de fortsættende aktiviteter i niveauet 235 mDKK (2016/17 tilpasset: 198,6 mDKK) og et resultat før skat af de fortsættende aktiviteter i niveauet 25 mDKK (2016/17 tilpasset: 23,4 mDKK). Resultatforventningerne til 2017/18 er påvirket af fællesomkostninger i niveauet 6 mDKK, som tidligere har været allokeret og indeholdt i resultatet for den del af forretningen, som er frasolgt. Pågældende omkostningsbase videreføres som et led i at understøtte koncernens vækst og eksekvering af strategi for de fortsættende aktiviteter.

Print version
PDF

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner i Erhvervsinvest, telefon: +45 70 20 32 95 eller +45 21 65 93 26

Lars Østergaard, adm. direktør i Roblon A/S, telefon: +45 96 20 33 00

Om Roblon A/S, www.roblon.com
Om Erhvervsinvest, www.erhvervsinvest.dk