Investeringsstrategi

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede dansk baserede virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte, spin offs og lignende situationer. Typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio.

Erhvervsinvest har ikke noget specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et potentiale til yderligere vækst og/eller virksomheder, der kan blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.