Sept. 2007 – To mia. kr. til danske virksomheder, der vil vokse

Erhvervsinvest etablerer ny fond med mulighed for at investere op mod to mia. kr. i mindre og mellemstore danske virksomheder. Fonden investerer aktivt i veldrevne virksomheder, der vil og kan skabe yderligere vækst.

Investeringsselskabet Erhvervsinvest etablerer en ny fond, der skal give danske virksomheder mulighed for ny vækst.

”Mange mindre og mellemstore danske virksomheder er både sunde og veldrevne og med gode vækstmuligheder. Men ofte står de overfor et generationsskifte eller ejerskifte, der kan hæmme væksten eller måske endda true virksomhedens eksistens. Erhvervsinvest kan hjælpe virksomheden gennem denne vanskelige fase og skabe grundlag for at sætte fart i væksten”, forklarer bestyrelsesformand for Erhvervsinvest, Henning Kruse Petersen.

Erhvervsinvest blev stiftet i 2004 og etablerede sin første fond, Erhvervsinvest I K/S, der fik mulighed for at investere op mod 600 mio. kr. Fonden er nu fuldt investeret i otte virksomheder, hvoraf én allerede i februar i år blev solgt igen med et meget tilfredsstillende afkast. Den sidste investering i Erhvervsinvest I var i den familieejede Hurup Møbelfabrik. Den blev gennemført i august i år.

Derfor etableres nu Erhvervsinvest II K/S, en ny fond med en egenkapital på mere end 700 mio. kr., som giver mulighed for at investere op mod to mia. kr. Den hidtidige investorkreds i Erhvervsinvest fortsætter i den nye fond og udvides med en række lokale pengeinstitutter og C.W. Obel.

Investerer både tid, viden og penge
”Erhvervsinvest er ikke bare en passiv finansiel investor. Vi er en aktiv majoritetsaktionær, der kan supplere den daglige ledelse med bestyrelsesmedlemmer, som har lige præcis den viden og de kompetencer, som virksomheden har brug for til at vokse”, forklarer direktør og managing partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand. Det kan være viden om ledelse, om markedsføring, internationale forhold eller specifik viden om en bestemt branche.

”Vi har det, som vi kalder en ægte industriel tilgang til virksomheden. Vi investerer både tid, viden og penge i sunde og veldrevne virksomheder, typisk produktions- eller servicevirksomheder, der har en ledende position på markedet. Vores investering skal gøre virksomheden endnu stærkere gennem effektivisering, opkøb, konsolidering og øget markedskendskab”, siger Thomas Marstrand.

Dygtig ledelse er et krav
For Erhvervsinvest er det vigtigt, at virksomheden har en kompetent ledelse, der også selv er villig til at investere i virksomheden. Det kan både være en del af den eksisterende ledelse eller en ny ledelse, der kommer udefra. Virksomheden har typisk en omsætning på 30 – 300 mio. kr.

Perfekt supplement
Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden, som investerer bredt i danske vækstvirksomheder, er med i bestyrelsen for Erhvervsinvest.

”Vækstfonden investerer primært i nye, teknologibaserede virksomheder. Men dansk erhvervsliv indeholder også mange interessante veletablerede, mindre virksomheder, som med de rette investorer kan bidrage væsentligt til at skabe mere vækst i økonomien. Her har der i mange år været et hul i det danske investeringsmarked. Med Erhvervsinvest er vi med til at udfylde det hul og skabe mere vækst og værdi i mindre og mellemstore virksomheder”, siger Christian Motzfeldt.

Erhvervsinvest II vil investere i 12-16 virksomheder i de kommende fem år og venter allerede senere i år at kunne offentliggøre sin første investering.

Print version
PDF

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, managing partner og direktør i Erhvervsinvest, tlf. 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand i Erhvervsinvest og koncerndirektør i Nykredit, tlf. 33 42 15 11 eller 20 10 00 51

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.