Feb. 2004 – Nyt investeringsselskab skal bistå ved generations- og ejerskifte

Nyt investeringsselskab skal bistå ved generations- og ejerskifte

Spar Nord Bank, Nykredit og Vækstfonden har sammen med investorerne PFA, Vesterhavet A/S og Finanssektorens Pensionskasse etableret et investeringsselskab, der skal tilføre kapital og kompetence i forbindelse med generations- og ejerskifter i mindre og mellemstore danske virksomheder.

Investeringsselskabet har fået navnet Erhvervsinvest og er etableret med et egenkapitalgrundlag på i alt 273 mio. kr. Erhvervsinvests samlede investeringskapacitet vil udgøre op til 500-600 mio. kr., og det er planlagt at øge egenkapitalgrundlaget i løbet af de kommende 12 måneder.

Erhvervsinvest udfylder ”et hul” i det danske investeringsmarked, hvor der ikke findes investeringsselskaber med samme fokuserede investeringsstrategi på mindre og mellemstore virksomheder, der står overfor et generations- og/eller ejerskifte.

– Dansk erhvervsliv er karakteriseret ved få store virksomheder og mange mindre og mellemstore virksomheder. Et betydeligt antal af de mindre og mellemstore virksomheder står over for et snarligt generationsskifte. I mange af disse virksomheder er virksomhedsejer og -leder én og samme person, så der er ofte behov for både et ejer- og et ledelsesmæssigt generationsskifte, siger direktør Torben N. Sørensen, Erhvervsinvest Management A/S.

Blandt ejere af mindre og mellemstore virksomheder er der stor efterspørgsel på risikovillig kapital kombineret med tilførsel af kompetencer som f.eks. ledelse, viden om internationale forhold, finansiel styring, markedsføring og human ressources. Denne efterspørgsel giver mulighed for, at der kan gennemføres attraktive investeringer i mindre og mellemstore virksomheder, som står overfor et generations- og/eller ejerskifte.

– Erhvervsinvest vil være aktive medejere med en betydelig indflydelse. Majoriteten skal altid sikres ved egen ejerandel eller gennem medinvestorer eller en branchepartner. Indflydelsen vil vi gøre gældende gennem bestyrelsen i selskaberne, mens bestyrelsesrepræsentanter rekrutteres fra et Advisory Board bestående af en kreds af erfarne og kompetente erhvervsfolk, siger direktør Thomas Marstrand, Erhvervsinvest Management A/S.

Kapitalen i Erhvervsinvest administreres af Erhvervsinvest Management A/S, som skal identificere investeringsemner og gennemføre investeringer og exits. Bestyrelsen er: Formand Ole Mølgaard, adm. dir. Lasse Nyby fra Spar Nord Bank, senior partner Bjørn Høi Jensen fra EQT, koncerndirektør Henning Kruse Petersen fra Nykredit og direktør Christian Motzfeldt fra Vækstfonden. Den daglige ledelse består af direktør Thomas Marstrand og direktør Torben N. Sørensen, som begge har mangeårig erfaring med investering i unoterede aktier i netop det segment, som Erhvervsinvest henvender sig til. Erhvervsinvest Management A/S har kontorer i Aalborg og København.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26

 

Om Erhvervsinvest

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danske virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte og lignende situationer. Erhvervsinvest investerer typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 50 – 500 mio. Der investeres i virksomheder i forskellige brancher, dog typisk fremstillings- og servicevirksomheder. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et positivt cash-flow og et potentiale til yderligere vækst. Virksomhederne må gerne have mulighed for at blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer.

 

 

buy cialis