Profil

Den første af Erhvervsinvests seks fonde, Erhvervsinvest I, blev etableret i februar 2004 med et kapitaltilsagn på DKK 0,3 mia. Erhvervsinvest I’s afkast ligger i den øvre kvartil for sin årgang blandt europæiske kapitalfonde. Erhvervsinvest II blev etableret i september 2007 (kapitaltilsagn på DKK 0,7 mia.), Erhvervsinvest III blev etableret i juni 2013 (kapitaltilsagn på DKK 0,9 mia.), Erhvervsinvest IV blev etableret i februar 2017 (kapitaltilsagn på DKK 1,5 mia.), Erhvervsinvest Sileo blev etableret i juni 2022 (kapitaltilsagn på DKK 0,6 mia.) og senest er Erhvervsinvest V blevet etableret i juli 2022 (kapitaltilsagn på DKK 1,0 mia. efter første closing). Samlet har Erhvervsinvest rejst DKK 5,0 mia. til investering i mindre og mellemstore veldrevne danske virksomheder.

Dansk erhvervsliv er karakteriseret ved få store virksomheder og mange mindre og mellemstore virksomheder, hvoraf et betydeligt antal står over for et snarligt generationsskifte. I mange af disse virksomheder er virksomhedsejer og -leder én og samme person, så der er ofte behov for både et ejer- og et ledelsesmæssigt generationsskifte.

Blandt ejere af mindre og mellemstore virksomheder er der stor efterspørgsel efter risikovillig kapital kombineret med tilførsel af kompetencer som f.eks. ledelse, internationalisering, finansiel styring, markedsføring og human ressources.

Erhvervsinvest Management fungerer som rådgiver for Erhvervsinvest fondene.