Sep. 2020 – Erhvervsinvest ændrer ledelsesstruktur – bliver fuldt partnerdrevet

Erhvervsinvest ændrer ledelsesstruktur – bliver fuldt partnerdrevet

Erhvervsinvest har med en uændret investeringsstrategi investeret i mindre og mellemstore danske virksomheder siden 2004 og har rejst 4 fonde på sammenlagt mere end DKK 3,4 mia. Gennem de 16 år er der investeret i mere end 50 danske selskaber

Erhvervsinvests seneste fond (Erhvervsinvest IV) er tæt på at være fuldt investeret og i forlængelse af dette planlægges rejsningen af kapital til Erhvervsinvest V. Samtidig er det besluttet at etablere en markedskonform beslutningsstruktur –således, at investeringsbeslutninger alene træffes af partnerkredsen i Erhvervsinvest Management. I den forbindelse fratræder den eksisterende bestyrelse i Erhvervsinvest Management.

De afgående bestyrelsesmedlemmer i Erhvervsinvest Management er Henning Kruse Petersen (formand), Bjørn Høi Jensen (næstformand), Finn Viggo Nielsen og Anders Obel. De nye bestyrelsesmedlemmer er Kristan la Cour, Henrik Danmark og Jørgen Jensen, som i dag alle er partnere i Erhvervsinvest. Managing Partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand fortsætter i bestyrelsen.

Såvel Henning Kruse Petersen som Bjørn Høi Jensen har været med i Erhvervsinvest siden etableringen i februar 2004 og vil fortsat være knyttet til Erhvervsinvest II og III i forbindelse med exits fra disse fonde og som investorer i fondene.

Henning Kruse Petersen udtaler: ”Det har været interessant at være med på Erhvervsinvest-rejsen gennem de forgangne 16 år, men nu er tiden også kommet til, at vi andre træder til side, og partnerne får en naturlig ledelsesrolle.

Mine partnerkollegaer og jeg har været glade for det samarbejde, vi har haft med bestyrelsen gennem årene og mener at det nuværende tidspunkt er rigtigt til at implementere en markedskonform beslutningsstruktur – som er 100% partnerdrevet. Jeg er samtidig glad for, at såvel Kruse som Bjørn har lyst til at bevare en tilknytning til Erhvervsinvest fremover,” udtaler Managing Partner Thomas Marstrand.

Print version
PDF

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Henning Kruse Petersen, telefon: +45 20 10 00 51

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest, telefon: +45 70 20 32 95 eller +45 21 65 93 26

Om Erhvervsinvest, www.erhvervsinvest.dk