Sep. 2021 – Erhvervsinvest sælger G&O Maritime Group

Polaris køber G&O Maritime Group af Erhvervsinvest

Polaris har indgået aftale med Erhvervsinvest om at erhverve aktiemajoriteten i G&O Maritime Group, der er leverandør til den globale maritime industri og fremstiller en række nicheprodukter til førende rederier, skibsværfter og motorproducenter.

I 2014 købte Erhvervsinvest Gertsen & Olufsen og etablerede G&O Maritime Group som et maritimt konglomerat ved opkøb af virksomhederne Atlas Incinerators, Pres-Vac Engineering og Heco International. I dag har G&O Maritime Group omkring 150 medarbejdere og hovedsæde i Allerød samt produktion i Danmark og Kina samt licensproduktion i Korea. Koncernen fremstiller en række nicheprodukter, der indgår i kritiske funktioner eller områder på skibet.

Under Erhvervsinvests ejerskab har G&O Maritime Group skabt en global markedsledende position inden for flere af koncernens produktområder, herunder særligt inden for tanksikkerhed (tankventiler) og vibrationskompensatorer, som eliminerer rystelser på skibet. I regnskabsåret 2020/21 skabte G&O Maritime Group en omsætning på 221 mio. kr. med et driftsresultat (EBITDA) på 42 mio. kr.

G&O Maritime Group har leveret rigtig gode resultater siden etableringen i 2014, og vi er meget tilfredse med den positive udvikling, som har gjort koncernen til en førende international partner for adskillige anerkendte aktører i den maritime industri. Vi er glade for at overdrage koncernen til Polaris og vil gerne takke alle medarbejdere for en stor indsats og et godt samarbejde,” siger Thomas Marstrand, Direktør og Managing Partner i Erhvervsinvest.

Vi ser et klart vækst- og udviklingspotentiale for G&O Maritime Group, der har opbygget en stærk position som leverandør til en række nicheområder i den maritime industri, som ventes præget af større investeringer i nybygninger og grøn omstilling i de kommende år efter en vis tilbageholdenhed under coronakrisen. I tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne i G&O Maritime Group vil vi udnytte de positive markedstendenser ved at styrke aftermarket-salget og investere i udvikling af organisation og produkter samt afsøge markedet for attraktive opkøbsmuligheder,” siger Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris.

I august tiltrådte CEO Morten Pilnov, som bidrager med omfattende kommerciel erfaring fra ledende stillinger i flere selskaber i A.P. Møller-Mærsk-koncernen.

Ejerskiftet medfører ingen ændringer i eksisterende samarbejdsaftaler og kundeforhold.

Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen.

Print version
PDF

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest, telefon: +45 21 65 93 26

Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris, telefon: +45 24 62 14 64

Morten Pilnov, CEO i G&O Maritime Group, telefon: +45 24 41 13 60

Om G&O Maritime Group (www.gomg.dk)
G&O Maritime Group er et maritimt konglomerat, der blev etableret ved Gertsen & Olufsens opkøb af virksomhederne Atlas Incinerators, Pres-Vac Engineering og Heco International. Koncernen fremstiller og leverer PV-ventiler, vibrationskompensatorer, forbrændingsanlæg, stempelstangspakdåser og biologiske vandrensningsanlæg til førende aktører i den globale maritime industri. G&O Maritime Group har i dag omkring 150 medarbejdere og hovedsæde i Allerød samt produktion i Danmark og Kina.

Om Polaris – The Power of Partnership
Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og stiller fleksibel kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 49 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en samlet omsætning på godt 6 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk

Om Erhvervsinvest
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede dansk baserede virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med generationsskifte, ejerskifte, spin offs og lignende situationer. Typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet 50-500 mio. kr. Erhvervsinvest har ikke noget specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Siden etableringen i 2004 har Erhvervsinvest rejst fire fonde og 3,4 mia. kr. til investeringer har til dato investeret i 33 virksomheder, hertil kommer 26 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Erhvervsinvest ejer 15 virksomheder med en samlet omsætning på godt 4,5 mia. kr. Se mere på www.erhvervsinvest.dk