Værdiskabelse

Erhvervsinvests overordnede strategi er at generere attraktive afkast til sine investorer, ved at skabe vækst og langsigtede operationelle forbedringer i porteføljevirksomhederne. Følgende elementer udgør hjørnestenen i Erhvervsinvest tilgang til værdiskabelse.

 

Interessefællesskab
Erhvervsinvests investeringsmodel tager udgangspunkt i at sikre, at den daglige ledelse og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber der investeres i og Erhvervsinvest har et ægte økonomisk interessefællesskab.  Det er derfor et krav at den daglige ledelse og de bestyrelsesrepræsentanter, som Erhvervsinvest rekrutterer, medinvesterer på samme vilkår som Erhvervsinvest.

Der etableres endvidere et langsigtet incitamentsprogram, som følger værdiskabelsen i selskabet, og ofte kombineres med kortsigtede bonusprogrammer for den daglige ledelse.

 

Industriel tilgang
Erhvervsinvest har en industriel tilgang til værdiskabelsen i porteføljeselskaberne og de strategier, der implementeres er orienteret mod vækst og operationelle forbedringer. Et væsentligt element den tilgang til værdiskabelsen er det Industrielle Netværk .